Om föreningen

Brf Stenbrottet 10 är en äkta förening som bildades 2 mars 1972. Föreningens fastighet ”kvarteret Stenbrottet 10” började byggas 1971 och var inflyttningsklar under sommaren 1972. Föreningen består av 66 bostadsrättslägenheter och 5 hyreslokaler, varav en har ett tillhörande lager, samt garage för 63 bilar. Dessutom är ett utrymme i källaren uthyrt till TeliaSonera för basradiostation. Fastigheten är stambytt 2010-2011.

Garaget är beläget i två plan under fastigheten, varav det första planet är uthyrt till Stockholms stads parkering. Det andra planet används av föreningens medlemmar. Brf Stenbrottet har varit bostadsrättsförening sedan fastigheten färdigställdes. Många medlemmar har bott här sedan tidigt 70-tal, vilket vittnar om att man trivs och gärna bor kvar. Under de senaste åren har äldre flyttat ut och yngre flyttat in. Generationsskiftet på Kungsholmen har märkts ganska tydligt i vår förening.


Under maj alternativt juni månad hålls föreningsstämman. I samband med det bjuder föreningen på en härlig buffé’. Föreningen anordnar också städdag en gång under våren och en gång på hösten. Städdagen avslutas med någon form av lättare förtäring.


Den här webbsidans huvudsakliga syfte är att ge snabb information och underlätta kontakt för föreningens medlemmar. Fastighetsmäklare och andra yrkeskategorier kan med fördel använda information som finns samlad här. Dock reserverar vi oss för eventuella felskrivningar.


Varmt välkommen till Brf Stenbrottet 10!