Senaste nytt

Bra att veta


Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i vår bostadsrättsförening. Allra senaste aktuella information hittar du alltid på vår anslagstavla i entrén och i hissen då denna sida inte uppdateras dagligen. 

Fasadrenovering

Fasadrenoveringen är klar och har en godkänd besiktning.Läs mer...

Brandsäkra

Nu finns viktig information från Brandsäkra att ladda ner under Dokument


Medlemsinformation

Senast uppdaterad medlemsinformation från den 2023-09-26


Läs mer...

Hissen

Hissdörren på plan 3 går inte igen. Den är felanmäld och reparatör väntas komma och fixa den igen.


Fasadrenovering


Fasadrenoveringen är klar och har en godkänd besiktning.

2023-10-30

Måndag 13 november utförs montering av tröskelbleck på våning 6, våning 5 och våning 4.

Tisdag 14 november utförs montering av tröskelbleck på våning 3, våning 2 och våning 1.

2023-09-26

Arbete med fasadrenoveringen löper på och nu sker byten av fönster och balkongdörrar i lägenheter mot Inedalsgatan.

VIKTIG!!!! 

Att 1 meter framför fönster ska från golv till innertak alla saker vara borttagna. Även så ska det finnas god plats så att fönsterinstallatörerna kan röra sig fritt och arbeta med fönsterbytet i lägenheten.

Fortsatt målning kommer att ske på balkonger men även förarbeten inför fastsättning av plåt kommer att påbörjas inom kort.

Fasadplåt planeras att börja sättas upp under första veckan i oktober.


2023-08-26

Dipart Entreprenad AB har fått i uppdrag att renovera fastighetens utsida med nya fönster, balkongräcken och balkonginglasningar.
På onsdag den 23 augusti började vi med provmontage av fönster i lägenhet nummer 61 och kommer att fortsätta enligt den bifogade listan. Datum och er lägenhetsnummer är markerat (lägenhetsnummer är det ursprungliga numret).
Montaget tar 2 dagar/lägenhet (första dag fönsterbyte och andra dag komplettering av lister, fogning mm.)
Om ni inte kan vara hemma, ber vi er lämna nycklar uppmärkta med lägenhetsnummer till Dipart mellan kl. 07.30-08.00 på monteringsdagen. Nyckelöverlämning sker vid hissen på entréplan.
Nycklar läggs tillbaka i brevinkastet när montaget är klart. Nycklarna förvaras i kassaskåpet.
Det är viktigt, att ni gör plats för montaget, cirka 1 meter framför fönster, tar bort gardiner mm.
Våra arbetstider i lägenheter är 08.00 - 18.00.
Vid eventuella frågor ring skicka SMS eller e-post
Arto Urpiola tel: 070-732 22 52 Email: arto.urpiola@dipart.se


Fönstermontering mot Fleminggatan

Datum          Lägenhet

2023-08-23 61

2023-08-24 60 59 58

2023-08-25 57 56

2023-08-28 50 47

2023-08-29 49 48 46

2023-08-30 45 38

2023-08-31 39 36

2023-09-01 37 34

2023-09-04 35 28

2023-09-05 27 26 25

2023-09-06 24 23

2023-09-07 17 14

2023-09-08 16 15 13

2023-09-10 12 3

2023-09-11 6 5 4

2023-09-12 2 1


Lägenhetsnummer står på er dörr och på tavlan mittemot hissen
Fönstermontaget tar 2 dagar/ lägenhet
Nycklarna kvitteras ut på morgonen kl. 07.30.
Gör plats 1 meter framför fönster


2023-07-23


Vecka 30 startar slipning och lagning av balkonggolv samt balkongväggar.


Vecka 34 påbörjas fönsterbyte och byte av balkongdörr för lägenheterna längs Fleminggatan.


Avisering med datum för fönsterbyte för respektive lägenhet kommer att ske så snart Dipart har fått leveransplan av fönstren.


2023-07-11

Arbeten med loftgångar under vecka 30 och 31

 

Under vecka 30 så planeras underhållsarbeten att ske på alla loftgångar som ligger mot innegården. Den 24 och 25 juli så sker betonglagning och betongslipning där och den 26, 27, 28 juli (onsdag-fredag) så sker beläggningsarbeten på dessa loftgångar och då har man INTE tillgång till loftgångarna och kan INTE gå in/ut ur lägenheterna mellan 08.00-17.00.

 

 

Under vecka 31 sker motsvarande arbeten på samtliga loftgångar längs Inedalsgatan, vilket innebär att den 31 juli och 1 augusti så sker betonglagning och betongslipning och den 2, 3, 4 augusti(onsdag-fredag) har man INTE tillgång till dessa loftgångar eller kan INTE gå in/ut ur lägenheterna mellan 08.00-17.00.OBS! Även efter kl. 17:00 dessa veckor så är det viktigt att inte belasta loftgångarna med tyngre saker eller smutsa ner/ blöta dem.

2023-06-13


Arbetet med slipning/blästring och betongarbete fortgår under sommaren vilket innebär störande ljud.


2023-05-31


Kvarvarande asbest-sanering ovanför plan 6 kommer att slutföras i slutet av vecka 22.

 

Störande ljud p.g.a. rivningsarbeten samt fastsättning av plattor ovanpå isolering har påbörjats och kommer att pågå till i slutet av juni.

Fönsterbyte kommer tidigast i gång i mitten av augusti. Vilket innebär att byggarbetarna tidigast då kommer att behöva komma in i era lägenheter.

När det är dags så kommer vi i god tid innan avisera berörda lägenheter.


2023-05-13

 

Asbestsanering av balkongerna och fasad mot Fleminggatan är försenad och kommer preliminärt pågå till den 26 maj.


Så snart detta är klart så saneras slutligen fasaden vid fönsterraden vid loftgången mot Inedalsgatan.Inom kort kommer blästring av delar av fasaden att starta och detta kommer medföra oljud fram till slutet av juni.


2023-04-26

 

Nu startar saneringen av balkongerna och fasaden mot innergården.

Saneringen startas högst upp och sedan våning för våning nedåt och saneringen mot innergården planeras vara klar fredag den 5 maj.

 

Sanering av balkongerna och fasad mot Fleminggatan startas fredag den 5 maj högst upp och sedan våning för våning nedåt och planeras pågå till fredag den12 maj.2023-04-16

Asbestsanering på loftgångarna motinnergården påbörjas från och med tisdag 21 april och sker mellan 08:00-17:00.


Beräknad arbetsåtgång är 1 dag per loftgång.

Tider för utförande på loftgångar motInedalsgatan:

Loftgång plan 5 och 6 den 21 april

Loftgång plan 3 och 4 den 24 april

Loftgång plan 1 och 2 den 25 april


Håll fönstren mot loftgångarna stängda och se till att loftgångarna och dess väggar är helt tomma.


I samband med asbestsaneringen så kommer maninte komma ut eller in i lägenheterna på berörda våningsplan och loftgångarmellan kl. 08:00-17:00, d.v.s. om man måste lämna lägenheten så måste man göradet före kl. 08:00 eller efter kl. 17:00.


Från och med en 26 april och under helaveckan därpå kommer sanering av balkongerna att påbörjas och i samband med detså kommer fönster mot innergården att plastas in och vara inplastade in i juni månad.

Så snart detta är klart så saneraras slutligen fasaden vid fönsterraden vid loftgången mot Inedalsgatan.


2023-04-05

Tömning av balkonger


11 april påbörjas rivning av räcken och inglasningar påbalkongerna mot innergården. Högtryckstvätt av balkongernakommer att genomföras och därefter rivning av plåtarna runtfönster och balkongdörrar.

Senast 10 april måste alla balkonger varatömda påallt!

Inga undantag gäller!Respektive lägenhetsinnehavare ansvarar för att dettautförs i tid.


Observera även att:

  • All elektrisk utrustning skall bort inklusive belysning ochinfravärmare.
  • För de som har vägguttag på balkongen skallvägguttagen demonteras och kablarna görasspänningslösa.
  • Alla möbler, mattor och golv etc. tas bort.
  • Vägg- och takpaneler, spaljéer etc. tas bort.
  • Samtliga egenhändiga installationer som inte tillhörfastigheten ska avlägsnas.


Detta för att undvika kraftiga förseningar i projektet.


PS: Vissa balkongdörrar längs Fleminggatan har blivit förseglade. Kontakta Gustav 070-995 64 15 på Dipart så öppnar han upp försegligen så ni kan avlägsna enligt ovanstående.


2023-03-20

Högtryckstvätt av loftgångarna mot Inedalsgatan kommer att genomföras vecka 12.

Arbetet sker med start på plan 6 och sedan neråt.

Håll fönstren mot loftgångarna stängda och se till att loftgångarna är helt tomma.


Ställningsbyggen på innergården påbörjas vecka 12.


Balkongerna mot Fleminggatan måste vara helt tömda senast söndag 2 april.

Belysning, möbler golv osv måste tas bort.

Balkongdörrarna kommer sedan att låsas utifrån.


Asbestsanering på loftgångarna mot Inedalsgatan påbörjas från och med tisdag 28 mars mellan 08:00-17:00.

Beräknad arbetsåtgång är 1 dag per loftgång.

Tider för utförande på loftgångar mot Inedalsgatan.

Loftgång 6. 28/3

Loftgång 5. 29/3

Loftgång 4. 30/3

Loftgång 3. 31/3

Loftgång 2. 3/4

Loftgång 1. 4/4

Håll fönstren mot loftgångarna stängda och se till att loftgångarna är helt tomma.


Söndag den 2 april så måste samtliga balkonger mot Fleminggatan enligt tidigare information vara helt tömda, exempelvis belysning, el-installationer, möbler, egna golvbeläggningar (som exempelvis trätrallar, golvmattor, plastgolv etc.)


Måndag den 3 april så kommer balkongerna ut mot Fleminggatan att förseglas. Eventuella lås på befintliga balkonginglasningar måste då vara öppna.


Onsdag den 5 april så kommer asbestsanering att ske mellan kl 08:00-17:00 på loftgången mot Inedalsgatan på plan 6. Håll fönstren mot loftgångarna stängda.


Senast 10 april så måste balkongerna mot innergården vara helt tömda, exempelvis belysning, el-installationer, möbler, egna golvbeläggning (som exempelvis trätrallar, golvmattor, plastgolv etc.)


Tisdag den 11 april så kommer balkongerna ut mot innergården att förseglas. Eventuella lås på befintliga balkonginglasningar måste då vara öppna.


2023-02-10

Planerad start för uppsättning av byggbodar samt för byggande av byggställningar och bygghiss längs fasaden på Inedalsgatan är 27 februari och kommer att pågå i ca. 2 veckor.  Därefter så kommer byggnadsställningar byggas längs Fleminggatan under ca. 1 vecka.

Efter det kommer byggnadsställningarna på innergården att sättas upp, vilket kan innebära vissa störningar då ställningarna måste tas igenom trapphuset.

Efter att respektive byggställning är uppsatt så kommer fasadplåtar och fasadisolering bytas ut. 

Med start i slutet av april så planeras fönsterbyten att ske successivt i lägenheterna.


I böjan på mars kommer kablarna som sitter fast på loftgångsväggarna att friläggas så att plåtarna kan tas bort.


Uppsättning av byggställningar på fasaden mot Inedalsgatan har startat under vecka 9 och installation av bygghiss planeras vecka 10.

 

Så snart som byggnadsställning längs Inedalsgatan är uppsatt så kommer tvätt/rengöring av loftgångstak där att påbörjas.


MedlemsinformationTack till alla som var med på städdagen och såg till att göra det fint.

 

 

I samband med städdagen uppmärksammades det att en barnvagn varit på innergården i snart ett år. Den som är ägare, vänligen se till att den tas hand om och tas bort från innergården.

 

Det har varit ett inbrottsförsök på vinden som inte lyckades…

 

…så se till att entrédörren går i lås så att det inte kommer in obehöriga.

 

 

Stoppet i sopnedkastet berodde på att någon hade slängt ner en trådback. Detta kostade föreningen

10 000 kronor att reparera skadorna.

Det är endast väl inslagna hushållssopor som får kastas i sopnedkastet!

 

Gårdsstädning


Planera in söndag 28 maj 13:00 i kalendern för vårens städdag på gården.

Fina presentkort lottas ut till dem som deltar,

högsta vinsten är värd 1000 kronor.

Lätt förtäring efter utfört arbete.